اخذ نمايندگي روشان

گروه کارخانجات تولیدی لباس زیر روشان در نظر دارد با توجه به افزایش تیراژ تولید روشان ، مجدداً در شهرهای مختلف ایران اقدام به واگذاری نمایندگی نمايد لذا از کلیه همکاران تک فروش ( فروشگاه ها و مغازه ها ) درخواست می گردد با ما تماس حاصل فرمایند.